O PROJEKTU


Připravujeme pro Vás výstavbu bytového domu zasazeného do stávající zástavby tvořené především viladomy.

Přístup a vjezd do objektu je zajištěn z ul. Plzeňská v úrovni 2. PP, kde se nachází hromadná garáž (9 vnitřních garážových stání + 2 parkovací stání před domem) a bezbariérový přístup do ostatních podlaží s bytovými jednotkami pomocí výtahu.

Jedná se o objekt s plochou střechou o čtyřech nadzemních a s dvěma podzemními podlažími, který obsahuje 9 bytových jednotek o velikosti od 1+KK po 4+KK a kancelářskou plochu v úrovni 1. PP.

Hlavní vstup do domu je v úrovni 1.PP s tím, že s ohledem i na danou přístupnost domu z ul. Pod Viaduktem je z této ulice navrhován i vedlejší vstup v úrovni 3. NP, vedle kterého se nachází 2 venkovní parkovací stání.

Bytový dům bude vytápěn z centrální plynové kotelny, umístěné v podzemním podlaží.

Časová osa projektu:

2.Q/2022

Předání bytových jednotek

Prohlášení vlastníka, zápis do katastru a předání bytových jednotek klientům

1.Q/2022

Kolaudace

Kolaudace bytového domu, inženýrských sítí a příjezdové komunikace

08/2021

Hrubá stavba

Dokončení hrubé stavby

10/2020

Předpoklad zahájení prací

Zahájení stavby bytového domu

08-09/2020

Přípravné práce

Provádění terénních prací na pozemku

11/2019

Stavební povolení

Vydání stavebního povolení bytového domu

07/2019

Vodoprávní řízení

Vydání stavebního povolení vodoprávního řízení
(Nabylo právní moci)

06/2019

Komunikace

Vydání stavebního povolení pro přeložky inženýrských sítí a příjezdové komunikace
(Nabylo právní moci)

03/2019

Přípravné práce

Odstranění a kácení dřevin

12/2018

Uzavření smluvních vztahů

Uzavření smluvních vztahů potřebných k zahájení stavby

MÁTE OTÁZKY?

Pro více informací nás neváhejte KONTAKTOVAT. Jsme tu pro Vás!

DOBRÁ ZPRÁVA, MÁME ÚSPĚŠNĚ ZKOLAUDOVÁNO!

Projekt  je také úspěšně vyprodán!